11, మే 2022, బుధవారం

గాలి దారి మళ్ళింది

గాలి దారి మళ్ళింది ;

వేణుగానమ్ము బాటలోకి ;

నేడు, గాలి దారి మళ్ళింది ; || 

రాధ హృదిని సాగేటి పాట ; 

కృష్ణ మురళి పయి ; 

పల్లవాంగుళుల ఆట ; || 

ప్రేమమాట సురభిళం ; 

వ్యాపి చెందు ప్రతి చోట ; 

బృందావన తోట ; 

నందన బృందావన తోట ; ||  

================= ,

gaali daari maLLimdi ; 

wENugaanammu bATalOki ;

nEDu, gaali daari maLLimdi ; || 

raadha hRdini saagETi pATa ; 

kRshNa muraLi payi ; 

pallawaamguLula ATa ; || 

prEmamATa surabhiLam ; 

wyaapi cemdu prati cOTa ; 

bRmdaawana tOTa ; 

namdana bRmdaawana tOTa ; ||

;

శుభకృత్ సుమ గీత మాలిక - 43 ; రచయి3 = కుసుమ ;  & + Ksp రాధా వేణు రవళి ;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి