17, మార్చి 2023, శుక్రవారం

భావలాలిత్యాలు -142

లలిత భావ లాలిత్య సలలిత -

             తప్త మధు బిందుల - 

చిన్ని తుంపురుల గిలిగింతల - 

అలివేణీ నీలికురుల జిలిబిలి కదలికల - 

ఉప్ ఉఫ్ ఉఫ్ఫున కుప్పిగంతుల ; 

పరిమళములు అలిమినవి -

          ముంగురుల అలకలు, 

                సిరి జాణ అలుకలు ;  

                   జీరాడుచు కులుకులు ; || 

పడతి అడుగుజాడల ; 

               పదంబడి, పదములాని, 

వేడుకొనేటి వాడుక మనకు -  

             వేడుకలే, బహు వేడుకలే ; ||

సోయగాల ప్రార్ధనలను మన్నించే -

రాధాక్రిష్ణుల ప్రణయగానముల - 

వెన్నెల తరియిస్తూ ఉంటే - 

చూచు కనులకు పండుగ ; 

నిత్య వీక్షణముల మానసమ్ములకు - 

 పండుగయే, ప్రతి క్షణమూ పండుగయే ; ||  

============================ , 

lalita bhaawa laalitya  

             salalita tapta madhu bimdula - 

cinni tumpurula giligimtala - 

aliwENI nIlikurula jilibili kadalikala - 

up uph uphphuna kuppigamtula ; 

parimaLamulu aliminawi -

mumgurula alakalu,  

             siri jANa alukalu ; 

jIrADucu kulukulu -  

             paDati aDugujADala ; 

padambaDi, padamulaani, 

wEDukonETi wADuka manaku - 

         wEDukalEbahu wEDukalE ; ||

sOyagaala praardhanalanu mannimcE -

raadhAkrishNula praNayagaanamula - 

wennela tariyistU umTE - 

cUcu kanulaku pamDuga ; 

nitya weekshaNamula maanasammulaku - 

prati kshaNamU pamDugayE ; || 

భావలాలిత్యాలు - God krishna song-142 ;

శోభకృత్ రాధాకృష్ణ గీతాలు 2023- 142  ;

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి